Επικοινωνήστε μαζί μας

Δείτε αναλυτικά τους όρους χρήσης.
Αργοστολίου 30 – 32,
Άγιος Δημήτριος
210 9852411
Εξυπηρέτηση Πελατών

Στρατηγικής σημασίας απόφαση της διοίκησης αποτελεί η εξυπηρέτηση των πελατών- ασφαλισμένων  μας και η ικανοποίηση των προσδοκιών τους, προσφέροντας σε αυτούς ποιοτικές υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών.
Βασική συνιστώσα της εξυπηρέτησης των ασφαλισμένων μας καθώς και των λοιπών συναλλασσομένων με την Εταιρία μας, αποτελεί η αποτελεσματική διαδικασία υποβολής και επίλυσης των αιτιάσεων (δηλώσεις δυσαρέσκειας όπως παράπονα, καταγγελίες, κλπ) που σχετίζονται με τα ασφαλιστήρια συμβόλαια ή / και τις υπηρεσίες που παρέχονται από εμας και διέπονται από την Πολιτική Αιτιάσεων, η οποία εγκρίθηκε με την Απόφαση 2004/13.6.2016.

Στο πλαίσιο της ως άνω απόφασης της Διοίκησης και προς εφαρμογή των προβλεπομένων από την Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής της ΤτΕ 88/5.4.2016 – http://www.bankofgreece.gr/Pages/el/deia/consumerprotection.aspx,

για την υποβολή αιτίασης-παραπόνου που σχετίζονται με τα ασφαλιστήρια συμβόλαια ή / και τις υπηρεσίες που παρέχονται από εμας μπορείτε να απευθυνθείτε
:

  • στην Υποδιεύθυνση Αιτιάσεων – Παραπόνων της Εταιρίας
   Αργοστολίου 30-32 Άγιος Δημήτριος 17342,
   τηλ. 210 9852411 (κατά τις εργάσιμες ημέρες, 09.00-20.00),
   fax 210 9852926,
  • ενώπιον Αρχών, όπως ενδεικτικά,
   στον Συνήγορο του Καταναλωτή, μέσα στις εκάστοτε ισχύουσες προθεσμίες.Επισημαίνεται ότι η υποβολή αιτίασης προς την Εταιρία ή τις αρμόδιες Αρχές δε διακόπτει την παραγραφή τυχόν αξιώσεων του αιτιώμενου όσον αφορά την άσκηση ενδίκων μέσων ενώπιον των Δικαστικών Αρχών. Η κάθε αιτίαση που απευθύνεται στην Υποδιεύθυνση Αιτιάσεων – Παραπόνων της εταιριας μας τυγχάνει επεξεργασίας από τις αρμόδιες Υπηρεσίες για την αιτιολογημένη και έγκαιρη απάντησή της. Τα στάδια επεξεργασίας και ελέγχου της απάντησης, για τα οποία ο κάθε αιτιώμενος δύναται να ενημερώνεται μετά από γραπτό αίτημά του, ορίζονται στην αντίστοιχη διαδικασία της Εταιρίας, καθώς και στην εγκεκριμένη από το Δ.Σ. Πολιτική Αιτιάσεων, με τις  οποίες διασφαλίζεται η ουσιαστική και αντικειμενική διερεύνηση των αιτιάσεων.
Call Now Button