fbpx
Ιδιωτικό Σύστημα Συνταξιοδότησης από την Ευρωπαϊκή Πίστη Previous item My Secure Plan Next item My Investment Plan

Ιδιωτικό Σύστημα Συνταξιοδότησης από την Ευρωπαϊκή Πίστη

Υπάρχει μια αναντίρρητη αλήθεια που περιγράφει ότι τα πολυτιμότερα αγαθά σε αυτό τον κόσμο είναι τρία.

Η Υγεία, η Ελευθερία και η Νεότητα.

Τρία αγαθά των οποίων την πραγματική αξία την συνειδητοποιούμε μόνον όταν τα χάνουμε.

Η τρίτη ηλικία, τα γεράματα, είναι η πιο σκληρή έκφραση αυτής της αλήθειας, αφού σ΄αυτήν την ηλικία έχουμε χάσει οριστικά το ένα αγαθό (νεότητα), έχει κλονιστεί ή έχει αρχίσει να κλονίζεται από την φθορά του χρόνου το δεύτερο (Υγεία) και από την συρροή αυτών των δυο απωλειών υπάρχει πλήρης στέρηση ή έστω σημαντική μείωση του τρίτου αγαθού (Ελευθερία).

Εκείνοι από εσάς τους καλούς αναγνώστες αυτής της ενημέρωσης, που συμφωνείτε με την μεγάλη – σε έκταση και σε νόημα – επικεφαλίδα, πιστεύουμε ότι θα συμφωνήσετε πιο εύκολα στο ό,τι η ύπαρξη ενός σταθερού, μηνιαίου εισοδήματος, μιας σύνταξης, που θα καλύπτει όλες τις τρέχουσες ανάγκες, σ΄ αυτήν την μεγάλη περίοδο ζωής, στην διάρκεια της οποίας κάθε άνθρωπος, πέραν της απώλειας αυτών αγαθών, βρίσκεται σε φυσική αδυναμία να παράγει το απαραίτητο εισόδημα για να ζήσει, προβάλλει και είναι η πιο σπουδαία λύση για να γίνουν τα γεράματα λιγότερο σκληρά.

Κάτω από το φως αυτών των δεδομένων, που για την Ευρωπαϊκή Πίστη αποτελούν θέσεις ευθύνης 40 χρόνων, η Ευρωπαϊκή Πίστη δημιούργησε για τους ασφαλισμένους της και ευρύτερα για την Ελληνική κοινωνία το Ιδιωτικό Σύστημα Συνταξιοδότησης – σε αντιδιαστολή με το Δημόσιο Σύστημα και τα συνήθη συνταξιοδοτικά ασφαλιστικά προγράμματα – με το οποίο αναλαμβάνει την ισόβια συνταξιοδότησή τους.

Το Ιδιωτικό Σύστημα Συνταξιοδότησης αποτελεί πράξη ευθύνης, αγάπης και προσφοράς προς τον ίδιο σας τον εαυτό και:

 • Προσφέρεται αποκλειστικά και μόνο από την Ευρωπαϊκή Πίστη μέσω ενός εκτεταμένου δικτύου 5000 εξειδικευμένων συνεργατών της.
 • Η ηλικία έναρξης της συνταξιοδότησης επιλέγεται από τον ασφαλιζόμενο και δεν αλλάζει ούτε επιβάλλεται όπως συμβαίνει με το Δημόσιο σύστημα. Η σύνταξη καταβάλλεται ισοβίως ή/και για προσυμφωνημένο χρόνο.
 • Δεν κοστίζει! Το Ιδιωτικό Σύστημα Συνταξιοδότησης λειτουργεί με την μέθοδο της συνταξιοδοτικής αποταμίευσης σε προσωπικό λογαριασμό κάθε ασφαλιζόμενου.
 • Το ποσό της κατάθεσης και της σύνταξης που αναλογεί ορίζεται από τον ασφαλιζόμενο.
 • Τα ασφάλιστρα μπορεί να κατατίθενται περιοδικά ή/και εφάπαξ.
 • Για ηλικίες άνω των 55 ετών με κατάθεση εφάπαξ η σύνταξη μπορεί να καταβάλλεται από τον επόμενο μήνα από την ημερομηνία της σύναψης του ασφαλιστηρίου συμβολαίου και της κατάθεσης του εφάπαξ ποσού.
 • Τα ποσά των αποταμιεύσεων επιστρέφονται στην οικογένεια του ασφαλιζόμενου σε περίπτωση απώλειας ζωής πριν την ημερομηνία συνταξιοδότησης και δεν χάνονται υπέρ της … αλληλεγγύης των γενεών.
 • Η σύνταξη είναι αφορολόγητη και δεν επηρεάζεται από κρατικές παρεμβάσεις, όπως συμβαίνει με το Δημόσιο Σύστημα. Ιδιωτικό Σύστημα Συνταξιοδότησης
 • Σε περίπτωση Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας προ της συνταξιοδότησης παύουν οι καταβολές των ασφαλίστρων, ενώ η σύνταξη θα καταβληθεί στο ακέραιο χωρίς καμία άλλη υποχρέωση του ασφαλιζόμενου.
 • Το Ιδιωτικό Σύστημα Συνταξιοδότησης δεν αποτρέπει την… έλευση των γηρατειών! Αποτρέπει τις δυσμενείς οικονομικές συνέπειες από την αναπόφευκτη έλευσή τους και καλύπτει την αδήριτη ανάγκη επιβίωσης σ΄ αυτήν την δύσκολη ηλικία χωρίς εξαρτήσεις και χωρίς ο ασφαλιζόμενος να γίνεται βάρος σε κανέναν.
 • Σαν πράξη προστασίας το Ιδιωτικό Σύστημα Συνταξιοδότησης δεν έχει υποκατάστατο γιατί με καμία άλλη μέθοδο δεν μπορεί κάποιος να εξασφαλίσει τις παροχές του και να ξεπεράσει την αδυναμία πειθαρχίας σ’ ένα μακροχρόνιο πρόγραμμα αποταμίευσης (σε περίπτωση περιοδικών καταβολών) ή να εξασφαλίσει ένα καθαρό αφορολόγητο εισόδημα με την αγορά ενός περιουσιακού στοιχείου όπως το Συνταξιοδοτικό Ομόλογο της Ευρωπαϊκής Πίστης (σε περίπτωση εφάπαξ κατάθεσης).
 • Σαν πράξη οικονομική είναι μια έξυπνη πράξη γιατί εξασφαλίζει αυτό που ζητάει κάθε επενδυτής: Ασφάλεια και Υψηλή απόδοση. Η εξασφάλιση της επένδυσης στο Ιδιωτικό Σύστημα Συνταξιοδότησης είναι θεσμικά κατοχυρωμένη με το πανευρωπαϊκό σύστημα Solvency II, την Εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδος, την δημιουργία του Επικουρικού, αλλά και την ίδια την φερεγγυότητα και αξιοπιστία της Ευρωπαϊκής Πίστης, η οποία επί 40 χρόνια έχει δώσει σαφείς αποδείξεις εντιμότητας, συνέπειας και χρηστής διαχείρισης. Η απόδοση των καταθέσεων είναι προσυμφωνημένη (1,5%) και δεν αλλάζει με πρωτοβουλία της Εταιρίας, προσαυξάνεται δε σημαντικά από τον ίδιο τον ασφαλιζόμενο μέσω των καθημερινών του συναλλαγών για αγορές προϊόντων και υπηρεσιών.

Κάτω από το φως αυτών των σκέψεων, σας προτρέπουμε με όλη μας την δύναμη να ενεργήσετε άμεσα, τώρα, για να ενημερωθείτε και να αποκτήσετε το Ιδιωτικό Σύστημα Συνταξιοδότησης, καλώντας μας στο χωρίς καμία υποχρέωση.

Μόνο κερδισμένοι θα είστε.

Συμπληρώστε την φόρμα και σύντομα ένας συνεργάτης μας θα επικοινωνήσει μαζί σας…

Τα ποιο ολοκληρωμένα Προγράμματα ασφάλισης αυτοκινήτου, ζητήστε μας προσφορά!

Call Now Button