Συμπληρωματικό πρόγραμμα Υγείας κάλυψης του ποσού απαλλαγής Next item Υβριδικού τύπου Πρόγραμμα...

Συμπληρωματικό πρόγραμμα Υγείας κάλυψης του ποσού απαλλαγής

Για εκείνους που καλύπτονται από ένα πρόγραμμα υγείας με απαλλαγή η έχουν μόνο ομαδική κάλυψη από την εταιρία τους και αναζητούν μια οικονομική επιλογή για την κάλυψη των δαπανών της απαλλαγής τους, η Συνεταιριστική μας παρέχει την ιδανική λύση. Με ένα προσιτό πακέτο που ενσωματώνει εξαιρετικές υπηρεσίες υγείας, διασφαλίζοντας την ολοκληρωμένη και οικονομική φροντίδα σας. Η Συνεταιριστική μας αντιπροσωπεύει τη συνένωση της υγειονομικής περίθαλψης με την οικονομία, προσφέροντας αξία και ασφάλεια για την ευημερία σας.

Συνοπτική Περιγραφή Προγράμματος : 

Ετήσιο όριο € 15.000
Γεωγραφική Κάλυψη Εντός Ελλάδας
Οικογενειακή κάλυψη με όριο τα 15.000€ 2 μελών & άνω
Ανώτατο όριο για Δωμάτιο και τροφή Β ΘΕΣΗ
Βασική προϋπόθεση για να ισχύει η κάλυψη είναι:
Να συμμετέχει πρώτος άλλος ασφαλιστικός φορέας Κοινωνικός ή Ιδιωτικός. 

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει άλλη συμμετοχή προβλέπεται μόνο ημερήσιο επίδομα νοσηλείας €300 με ανώτατο όριο τις 2 ημέρες κατά νοσηλεία.

Η κάλυψη της Εταιρίας διαμορφώνεται ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής του άλλου ασφαλιστικού φορέα:
1. Με ποσοστό συμμετοχής άλλου φορέα 20% και άνω 100% κάλυψη με ανώτατο κεφάλαιο €15.000
2. Με ποσοστό συμμετοχής άλλου φορέα από 15% έως 20% 100% κάλυψη με ανώτατο κεφάλαιο €3.000
3. Με ποσοστό συμμετοχής άλλου φορέα μικρότερο του 15% 80% κάλυψη με ανώτατο κεφάλαιο €15.000
*Η καταβολή επιδομάτων από άλλο φορέα για την νοσηλεία θεωρείται κάλυψη δαπανών και μπορούν να εφαρμόζονται τα ανωτέρω ποσοστά.
Χειρουργικές επεμβάσεις που δεν χρειάζονται νοσηλεία (ODC) Κάλυψη ως εσωτερικός ασθενής
Κάλυψη Επείγουσας Μεταφοράς μέχρι €600 Μόνο για εντός Ελλάδος περιστατικά
Νοσηλεία χωρίς απαίτηση αποζημίωσης Ημερήσιο Επίδομα Νοσηλείας €300
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η Εταιρία καλύπτει τα έξοδα του Ασφαλισμένου, αν από ατύχημα ή ασθένεια εισαχθεί για νοσηλεία, όπως αυτή ορίζεται στο Άρθρο 1 των Γενικών Όρων Προσαρτημάτων, σε νοσοκομείο ή κλινική στην Ελλάδα

ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΚΑΛΥΨΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

Η Εταιρία καταβάλλει απολογιστικά ή απευθείας σε συμβεβλημένα νοσηλευτικά ιδρύματα ποσοστό (%) των αναγνωρισμένων εξόδων ή ποσό (επίδομα), μέχρι του ανώτατου ορίου €15.000 ετησίως.

Καταβάλλεται ανά περίπτωση νοσηλείας με τους εξής περιορισμούς: ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΛΛΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ

 • Σε περίπτωση που οι προσκομιζόμενες δαπάνες νοσηλείας του Ασφαλισμένου δεν έχουν αποδεδειγμένα καλυφθεί εξολοκλήρου ή εν μέρει από οποιονδήποτε άλλο Ασφαλιστικό φορέα (Ιδιωτικό ή Κοινωνικό), τότε η κάλυψη δεν ισχύει και καταβάλλεται επίδομα νοσηλείας
 • Σε περίπτωση που οι προσκομιζόμενες δαπάνες νοσηλείας του Ασφαλισμένου έχουν αποδεδειγμένα καλυφθεί εν μέρει από οποιονδήποτε άλλο Ασφαλιστικό φορέα (Ιδιωτικό ή Κοινωνικό), τότε το ποσοστό καταβολής της Εταιρίας ορίζεται στο 100% των δαπανών και μέχρι του ανώτατου ορίου κάλυψης, με την προϋπόθεση ότι ο άλλος φορέας έχει καλύψει τουλάχιστον ποσοστό 20% επί του συνόλου της απαίτησης.
 • Σε περίπτωση που οι προσκομιζόμενες δαπάνες νοσηλείας του Ασφαλισμένου έχουν αποδεδειγμένα καλυφθεί εν μέρει από οποιονδήποτε άλλο Ασφαλιστικό φορέα (Ιδιωτικό ή Κοινωνικό), τότε το ποσοστό καταβολής της Εταιρίας ορίζεται στο 100% των δαπανών και μέχρι του ποσού των € 3.000, με την προϋπόθεση ότι ο άλλος φορέας έχει καλύψει τουλάχιστον ποσοστό 15% επί του συνόλου της απαίτησης.
 • Σε διαφορετική περίπτωση συμμετοχής άλλου Ασφαλιστικού φορέα (Ιδιωτικού ή Κοινωνικού) το ποσοστό καταβολής της Εταιρίας ορίζεται στο 80% και μέχρι του ανώτατου ορίου κάλυψης
 • Κάλυψη δαπανών νοσηλείας, εξ ολοκλήρου ή εν μέρει, από άλλον Ασφαλιστικό φορέα (Ιδιωτικό ή Κοινωνικό) θεωρείται και η καταβολή επιδομάτων για την νοσηλεία αυτή και σε αυτή την περίπτωση θα εφαρμόζονται τα ανωτέρω.
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΛΥΨΗ

Παρέχεται η δυνατότητα οικογενειακής κάλυψης (2 μελών και άνω) με ανώτατο κοινό όριο κάλυψης €15.000 ανά έτος για το σύνολο των ατόμων που ασφαλίζονται.

ΔΩΜΑΤΙΟ & ΤΡΟΦΗ

Για Δωμάτιο και Τροφή η Εταιρία καλύπτει:

α. Τα έξοδα που θα πραγματοποιηθούν για νοσηλεία μέχρι Β θέση (δωμάτιο με δύο κρεβάτια). β. Σε περίπτωση νοσηλείας του Ασφαλισμένου σε μονάδα εντατικής θεραπείας εφόσον αυτή θεωρείται απαραίτητη τα έξοδα που θα πραγματοποιηθούν μέχρι του ποσού των €600 ημερησίως.

Σε περίπτωση νοσηλείας σε ανώτερη θέση ανεξαρτήτως της αιτίας, ο Ασφαλισμένος θα επιβαρυνθεί:

Α) σε Συμβεβλημένο Νοσηλευτήριο: με τη διαφορά του κόστους νοσηλείας που προέκυψε ως αποτέλεσμα αναβάθμισης της θέσης.

Β) σε μη Συμβεβλημένο Νοσηλευτήριο:

 • με ποσοστό 15% στο σύνολο των εξόδων νοσηλείας, ανεξάρτητα από τη συμμετοχή άλλου φορέα, σε περίπτωση νοσηλείας σε Α θέση.
 • με ποσοστό 50% στο σύνολο των εξόδων νοσηλείας, ανεξάρτητα από τη συμμετοχή άλλου φορέα, σε περίπτωση νοσηλείας σε θέση ανώτερη της Α.

ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (μόνο για εντός Ελλάδος περιστατικά):

Σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθενείας που καλύπτεται από το παρόν προσάρτημα, η Εταιρία καταβάλλει έξοδα για επείγουσα μεταφορά του Ασφαλισμένου με ασθενοφόρο, ελικόπτερο ή αεροσκάφος της πολιτικής / πολεμικής αεροπορίας, εντός Ελλάδος, μέχρι του ποσού των €600 ετησίως.

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ( ODC )

Σε περίπτωση χειρουργικής επέμβασης που δεν απαιτεί νοσηλεία (διανυκτέρευση) σε Νοσοκομείο ή Κλινική, καταβάλλεται ποσοστό των για τις παρακάτω αναφερόμενες επεμβάσεις, με ανώτατο όριο το ασφαλιστικό ποσό του παρόντος προσαρτήματος.

 1. Αναίμακτες ή σχεδόν αναίμακτες χειρουργικές επεμβάσεις όπως λιθοτριψία, αφαίρεση λίθων χοληφόρων ή χοληδόχου κύστης με ενδοσκόπιο, κρυοπηξία, θερμοπηξία, χειρουργικές επεμβάσεις με laser.
 2. Αγγειοπλαστική, αγγειογραφία, στεφανιογραφία.
 • Λήψη υλικού από εσωτερικά όργανα για διενέργεια ιστολογικής εξέτασης (βιοψία).
 1. Ανάταξη και ακινητοποίηση καταγμάτων (με ή χωρίς εξωτερική οστεοσύνθεση).
 2. Επιπλέον το προσάρτημα καλύπτει και τα έξοδα που πραγματοποιεί ο ασφαλισμένος στα Εξωτερικά Ιατρεία Νοσοκομείου ή Κλινικής για διερευνητικές εξετάσεις όπως βρογχοσκόπηση, γαστροσκόπηση, λαπαροσκόπηση, κολονοσκόπηση ή ως εσωτερικός ασθενής χωρίς διανυκτέρευση (24ωρη παραμονή) για θεραπείες με ακτινοβολίες και χημειοθεραπείες καθώς και αιμοκάθαρση σε μονάδα τεχνητού νεφρού.
ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΧΩΡΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ

Εφόσον ο ασφαλισμένος νοσηλευθεί εντός της Ελληνικής επικράτειας και η Εταιρία δεν καταβάλλει για τη νοσηλεία αυτή έξοδα νοσοκομειακής περίθαλψης, η Εταιρία θα καταβάλλει στον ασφαλισμένο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ €300, για όσες διανυκτερεύσεις είχε στο Νοσοκομείο ή στην Κλινική και με ανώτατο όριο τις ημέρες κατά νοσηλεία.

Διευκρινίζεται ότι:
 1. Το ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ καταβάλλεται εφόσον οι αιτίες νοσηλείας καλύπτονται σύμφωνα με το σύνολο των Όρων που διέπουν την παρούσα ασφαλιστική σύμβαση.
 2. Σε καμία περίπτωση η αποζημίωση που θα καταβληθεί από τον Ασφαλιστή δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό της αποζημίωσης που θα ελάμβανε ο Ασφαλισμένος εάν το σύνολο των εξόδων νοσηλείας τα κατέβαλε ο Ασφαλιστής.
 • Το παραπάνω δεν εφαρμόζεται αν η ίδια η Εταιρία έχει καταβάλλει μέρος των εξόδων νοσηλείας σε εκτέλεση των όρων άλλου ατομικού ή ομαδικού ασφαλιστηρίου συμβολαίου ζωής / υγείας.

Καλύπτονται οι αμοιβές γιατρών, αμοιβές χειρουργού και αναισθησιολόγου έως τα ανώτατα όρια που αναγράφονται στον παρακάτω Πίνακα Αμοιβών Χειρουργών και Αναισθησιολόγων και ανάλογα με τη βαρύτητα της επέμβασης, όπως αυτή καθορίζεται στον Πίνακα Βαρύτητας Χειρουργικών Επεμβάσεων.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ ΑΜΟΙΒΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΥ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΟΥ
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΒΑΡΙΕΣ € 2.500 € 500
ΒΑΡΙΕΣ € 1.800 € 400
ΜΕΓΑΛΕΣ € 1.400 € 350
ΜΕΣΑΙΕΣ € 850 €320
ΜΙΚΡΕΣ € 400 €180
ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ € 200 €90

 

 1. Το παρόν προσάρτημα δίνεται σε άτομα ηλικίας από 1 μηνός ως 65 ετών.
 2. Η ισχύς του προσαρτήματος είναι ΕΤΗΣΙΑ.
 3. Όσον αφορά τα εξαρτώμενα παιδιά, η κάλυψη δίνεται από ηλικίας 1 μηνός ως 18 ετών με αντίστοιχο ασφάλιστρο. Αν σπουδάζουν και δεν εργάζονται, τότε το προσάρτημα παρατείνεται μέχρι την κανονική αποφοίτηση και όχι πέραν της ηλικίας των 25 ετών, εφόσον υποβάλλουν στην Εταιρία πιστοποιητικό σπουδών.
 4. Το παρόν προσάρτημα δε μπορεί να συνδυασθεί με άλλα Νοσοκομειακά προγράμματα (μόνο με το συμφωνημένο πακέτο καλύψεις και ποσά), ούτε μπορεί να δοθεί ταυτόχρονα σε δύο ή περισσότερα Ασφαλιστήρια, παρά μόνο σε ένα.
 5. Για το παρόν προσάρτημα έχει υπολογιστεί η Βασική κάλυψη (Π-80) με ετήσιο καθαρό ασφάλιστρο €3. Το ασφαλισμένο κεφάλαιο θα είναι αυτόματα προσαρμοσμένο με το ασφάλιστρο.
 6. Προκαταβολή δεν είναι απαιτητή.
 7. Ιατρικός προασφαλιστικός έλεγχος δεν είναι απαιτητός.
 8. Βιβλιάρια υγείας συμπεριλαμβανομένων και παιδικά δεν είναι απαιτητά.
 9. Παρέχεται η δυνατότητα συνδυασμού με εξωνοσοκομειακό.

Συμπληρώστε την φόρμα και σύντομα ένας συνεργάτης μας θα επικοινωνήσει μαζί σας…

Τα ποιο ολοκληρωμένα Προγράμματα ασφάλισης αυτοκινήτου, ζητήστε μας προσφορά!

Call Now Button