Πρόγραμμα Υγείας ΜΙΝΕΤΤΑ CARE
Πρόγραμμα Υγείας ΜΙΝΕΤΤΑ CARE

Το πρόγραμμα ΜΙΝΕΤΤΑ CARE παρέχει ουσιαστικές καλύψεις σε ιδιαίτερα ανταγωνιστικό κόστος, ενώ ασφαλίζονται εντελώς δωρεάν τα παιδιά έως 14 ετών...

Πρόγραμμα Υγείας Medical Safety
Πρόγραμμα Υγείας Medical Safety

Μελετώντας προσεκτικά τις εξελίξεις στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα και αξιολογώντας τις ιδιαίτερες απαιτήσεις της εποχής, η Generali δημιούργησε...

Πρόγραμμα Υγείας Medical Prime
Πρόγραμμα Υγείας Medical Prime

Η Generali, που πάνω από έναν αιώνα προστατεύει ότι είναι πολυτιμότερο για εσάς, δημιούργησε ένα νέο, σύγχρονο πρόγραμμα υγείας, υψηλών...

Ασφάλιση Αλλοδαπών
Ασφάλιση Αλλοδαπών

Για την κάλυψη των αναγκών περίθαλψης και προστασίας των Αλλοδαπών δημιουργήσαμε και προσφέρουμε εξειδικευμένα  προγράμματα παροχής Ασφάλισης των...

Πρόγραμμα Υγείας MEDICAL Family
Πρόγραμμα Υγείας MEDICAL Family

Το νέο πρόγραμμα MEDICAL Family της Generali απαντά στις ανάγκες της σύγχρονης οικογένειας, συνδυάζοντας παροχές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας...