Εξωνοσοκομειακά

Η πρόληψη υγείας είναι βήμα ευφυΐας , αν αγαπάτε τον εαυτό σας , πάρτε την υγεία στα χέρια σας . Η πρόληψη αποτελεί το σοφό βήμα αντιμετώπισης των...